Een eerste blog!

Toen het idee in mijn hoofd opkwam om een blog bij te houden over mijn belevenissen als muziekdocent en mijn manier van werken, liep mijn hoofd over van ideeën van waarover ik zou kunnen schrijven. Die lijst wordt alleen maar langer. Maar plompverloren zomaar ergens over beginnen schrijven past ook niet helemaal bij me. Vandaar dat ik maar eens ben begonnen om mijn visie op lesgeven en de diversiteit daarvan te beschrijven.

Mijn visie is dat muziekles voor iedereen mogelijk en toegankelijk moet zijn. Ik wil dat iedereen zich welkom voelt om zijn droom (want daar beginnen muzieklessen doorgaans toch mee?) waar te kunnen maken. Ik heb veel leerlingen die (bijna) begonnen zijn op een reguliere muziekschool, maar daar door verschillende redenen geen lessen meer kunnen of willen volgen.

Ik wil niets afdoen aan de kwaliteit van muziekscholen! Sterker nog: ik denk dat ik veel van hen kan leren! Dat zou ik ook graag willen, samen optrekken en kijken waarin we van elkaar kunnen leren.

Toch zijn er leerlingen die buiten de richtlijn van wat normaal zou moeten zijn vallen. Door leer- of gedragsproblemen, door een verstandelijke beperking, doordat ze meer uitleg en tijd nodig hebben, door faalangst, ga zo maar door. Allerlei ‘beperkingen’ die je daadwerkelijk als beperking zou kunnen zien als je kijkt naar wat iemand niet kan of moeilijk vind. Ik heb meer dan eens moeders aan de telefoon gehad waarvan een kind een wens heeft, waarin zij talent zien, maar die zijn weggestuurd omdat ‘het niet te doen was’. Of moeders die hun kind niet durven sturen omdat ze het willen behoeden voor weer een faalervaring. Dat raakte me en ik kon me niet voorstellen dat er helemaal geen mogelijkheden zijn.

In mijn zoektocht naar een geschikte lesmethode kwam ik al snel uit bij Hal Leonard en nadat ik me daarin geschoold had wist ik zeker dat deze het meest laagdrempelig zou zijn. Het is een speelse methode waarbij het tempo van leren vrij laag ligt. Aan de andere kant kun je er daardoor met leerlingen die snel en makkelijk leerlingen sneller doorheen. In principe is deze voor iedereen toegankelijk. Het bestaat uit een lesboek, een speelboek en een werkboek. Het lesboek vormt de basis en daarnaast staan er in het werkboek opdrachten die helpen de lesstof te begrijpen en toe te passen. Het speelboek dient bij mij voor extra liedjes voor leerlingen die oefening voor een bepaalde vaardigheid nodig hebben of als extra oefenmateriaal als ze snel door huiswerk heen zijn.

Naast deze methode gebruik ik speelse activiteiten om met theorie en spel te oefenen. Bijvoorbeeld in het leren (herkennen) van intervallen, dynamiek, noten lezen en samenspel. Deze heb ik zelf ontwikkeld en ik ben bezig dit verder vorm te geven zodat het ook toegankelijk is voor andere docenten. Ook maak ik gebruik van de iPad en heb ik inmiddels een aardige schat aan spellen en oefeningen gevonden. Kinderen zijn er gek op!

Zelf heb ik de regie over de les. Ik stel vooraf vast wat we deze les gaan behandelingen en wat ik ermee wil bereiken zodat een leerling vooruit gaat. Voor een deel bepaal ik dus wat ik aan ga leren. Maar de wijze waarop stem ik zoveel mogelijk af met de leerling. Sommige kids hebben veel energie, dan zitten we geen half uur stil te spelen en gebruiken we het lichaam zelf om te leren. Anderen hebben juist behoefte aan rust in de les om zich te concentreren en korte oefeningen. Ik bespreek dit altijd samen, zodat een leerling hierin zelf sturend is. Vrijwel altijd gaat een leerling met plezier naar huis en hebben we gedaan wat volgens mijn planning moest.

Graag schrijf ik later nog meer over verschillende werkvormen en ideeën! Heb je vragen of opmerkingen; laat dan zeker even een berichtje achter!

Advertentie